28 w - Translate

https://umownypdf.pl/artykul/5....527/druk-zgoszenia-o
https://wzoryiumowypdf.pl/arty....kul/4415/zmiana-proj
W niektórych parafiach wymagane jest na przykład to świadectwo katechizacji, przecież nie istnieje wówczas zasada w wszelkiej Polsce. Ślub konkordatowy jest osiągalny w Polsce od 1998 roku także wyraża, że ceremonia kościelna stanowi również przepis prawny. Jeżeli małżeństwo wcześniej zawarło związek cywilny, należy złożyć akt ślubu. 5 dni z cza