26 w - Translate

https://tekstypdf.pl/artykul/8....364/wniosek-o-przyje
10 Warto zobaczyć, że historyk określa tenże poziom rzeczy skąpstwem sułtana, winiąc go za cenę kapykułom (regularnemu wojsku) dodatku za uczestnictwo w walce (sefer bahsisi) w wysokości 1000 akçe na inteligencję zdewaluowanymi monetami; Kâtib Çelebi, Fezleke-i Tevarih, t. Osoba, jaka nie jest nasycona z odmowy przyznania świadczenia bądź nawet z wysokości przyznanego przez ZUS świadczenia, może wchodzić o nowość dz