24 w - Translate

https://tekstypdf.pl/artykul/6....437/wzor-podanie-o-p
https://folderwzorow.pl/pdfy/1....048/rachunek-od-osob
Ponadto, przysługuje im przedłużenie czasu przeprowadzania testu w wypadku każdego arkusza egzaminacyjnego nie wysoce niż o trzydzieści minut, natomiast tenże dodatkowy czas zapewne żyć poświęcony na stworzenie zadań lub przerwy, w relacji z potrzeb. Ponadto, następuje zastosowanie przekazanych przez okręgową komisję egzaminacyjna szczegółowych kr