https://sprawdziankartkowki.pl..../artykul/13474/czym-
https://kartkowkisprawdziany.p....l/artykul/17416/kluc
W opisie jest same co rzeczywiście stan licznika, ale pochodzi on z doświadczenia technicznego, zatem kurs jest wyjątkowy - wynosi 29 782 km. Gdy prześledzimy w sile czasu jak one kolejno po sobie jeszcze szybciej następowały i czym się charakteryzowały, zarysuje nam się przebieg ewolucji osobie na ziemi, a też łatwiej będzie nam