https://tekstyedu.pl/artykul/6....584/jak-zozyc-sprawo
7. Na odwrocie pracy powinna dostawać się przyklejona kartka z dodatkowymi danymi: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego stała przygotowana praca (wszystko komputerowo lub drukowanymi literami). Proszę aby zdjęcie miało nazwę zawierającą wasze Imię i Nazwisko i klasę abyśmy wiedzieli komu je umieścić. Proszę na platformie podrecznika(str. 2. Godna poc