23 w - Translate

https://przykladowezlecenia.pl..../artykul/8290/zawiad
Również nie oddawajcie waszych członków jako sposobu niesprawiedliwości grzechowi, ale oddawajcie samych siebie Bogu jako ożywieni z suchych i wasze członki jako sposób sprawiedliwości Bogu. I dążcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas także wydał samego siebie za nas jako prezent i ofiarę Bogu na dobrą woń. Chrystus bowiem, nasza Pascha, został ofiarowany za nas. Czyli nie wiecie o jednych sobie, że Jezus C