23 w - Translate

https://odpowiedziopracowania.....pl/artykul/3039/napi
https://klasoweopisy.pl/artyku....l/3634/jestesmy-w-ro
https://klasoweopisy.pl/artyku....l/17/napisz-artyku-o
Gdy nabierzemy wprawy na łatwym odcinku między słupkami - przyśpieszamy i hamujemy przed słupkiem, płynnie zawracamy, by znów przyśpieszyć i zapobiegać. Optymalna przerwa między sposobami to 5 - 10 dni ( optymalnie raz w tygodniu). W przypad