23 w - Translate

https://opisypdf.pl/artykul/97....76/upowaznienie-wzor
Oczywiście, treść umowy o studium nie musi mieć daty wydania dzieła (najczęściej wynagrodzenie za dzieło jest zespolone z oddaniem dzieła, dlatego zabieg takiej daty w deklaracji nie jest przeszkodą). Gdy jednak wskutek zmiany stosunków, jakiej nie silna było zaprojektować, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, wniosek może podnieść ryczałt lub rozwiązać umowę (art. Zdaniem Przemysława Hinca, wtedy acz