35 w - Translate

https://docs.google.com/docume....nt/d/1NvERihsAekGEha

TÓP 1 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỢNG ĐỎ Ở HẢI PHÒNG - Google Docs

TÓP 1 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA PHƯỢNG ĐỎ Ở HẢI PHÒNG Có câu nói: “Người có sức khỏe có một trăm ước muốn, người không có sức khỏe chỉ có 1 ước muốn duy nhất: đó là sức khỏe”. Quả đúng như vậy, bệnh tật có thể xảy ra với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ, già hay