1 year ago - Translate

מיהו האדם הטוב ביותר שעורך מבחני האזנה?

מבחני האזנה נותנים תוצאות מפתיעות ותוצאות אלה אמינות במאת האחוזים. אין סיבה לפקפק בטכנולוגיה המשמשת לגילוי תוכנות ריגול. הטכנולוגיה לעולם אינה נותנת תוצאות שגויות. כמו כן, הבלש הפרטי שיעשה את הבדיקה יסביר הכל לנוחיותך.

מיהו האדם הטוב ביותר שעורך מבחני האזנה?

אם תבצעו בדיקות נגד מרגל תל אביב תגלו כמה כלי ריגול פעילים במשרד שלכם. או יתכן שאולי לא תמצאו אפילו כלי אחד. אך אתה יכול לחוות דעה על אית...