Tòa Stellar Garden, 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
0395829181
https://taitocchien.com/
https://www.linkedin.com/in/taitocchien/
https://scholar.google.com/cit....ations?view_op=list_
https://www.producthunt.com/@t_c_chi_n_t_i
https://www.pinterest.com/taitocchiencom/