13 w - Translate

TIÊM BOTOX CHỮA MỒ HÔI
--------------------------------
💉 Năm 2004, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt botox (Botulinumtoxin A hay Botulinum toxin loại A) để điều trị chứng tăng tiết mồ hôi.
💉 Cho tới nay, có ít nhất 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt nam cho phép sử dụng botox để điều trị.
Tuy nhiên có phải ai cũng phù hợp với phương pháp này?
💉 Đọc ngay bài viết dưới đây và tìm kiếm câu trả lời https://kenhsuckhoe.org/tiem-b....otox-chua-mo-hoi-kho
#kenhsuckhoe
#mohoi

TIÊM BOTOX CHỮA MỒ HÔI - KHÔNG PHẢI AI CŨNG PHÙ HỢP - Kênh Sức Khỏe
kenhsuckhoe.org

TIÊM BOTOX CHỮA MỒ HÔI - KHÔNG PHẢI AI CŨNG PHÙ HỢP - Kênh Sức Khỏe

Tuy nhiên có phải ai cũng phù hợp với phương pháp tiêm botox chữa mồ hôi? Đọc ngay bài viết dưới đây và tìm kiếm câu trả lời nhé.